LIBLIKASõs = õhksilmus (kettsilmus)
ks = kinnissilmus
ps = poolsammas
sa = ühekordne sammas
ss = kahekordne sammas

Heegelda ülatiiva (1.) tarbeks 19 õhksilmust.
1.rida - * 1 ss 10-ndasse silmusesse (heegelnõelast lugedes), 2 õs, jäta 2 silmust vahele, 1 sa järgmisesse silmusesse,
2 õs, jäta 2 silmust vahele, 1 ps järgmisesse silmusesse, 2 õs, jäta jälle 2 silmust vahele, 1 ks *.
Heegelda alumiseks (2.) tiivaks 17 õs.
** 1 sa 7-ndasse silmusesse nõelast lugedes, 2 õs, jäta 2 silmust vahele, 1 ps, 2 õs, jäta 2 silmust vahele, 1 ks, 2 õs,
jäta jälle 2 silmust vahele ja 1 ks **.
Alumise (3.) tiiva jaoks heegelda 17 õs. Alates ** kuni ** 1 kord veel, siis heegelda 3 ks 1. ja 2. tiiva vahele (õhksilmustele).
Siis heegelda 19 õs ülatiiva (4.) tarbeks. Alates * kuni * üks kord, 1 õs ja kinnitussilmus rea esimesse silmusesse.

2.rida - 1 õs, 3 ks esimese tiiva esimesele kaarele, 3 ps järgmisele kaarele, 3 sa uuele kaarele. Heegelda välisele kaarele
1 sa, 2 ss, 7 õs, 3 ss ja 8 sa. Uuele kaarele 3 sa, järgmisele kaarele 3 ps ja järgmisele 2 ks.
Heegelda 1 ks keskmisele silmusele 1. ja 2. tiiva vahele.
Teise tiiva 1. kaarele 2 ks, siis 3 ps järgmisele kaarele. Uuele kaarele 3 sa. Heegelda välisele kaarele 2 sa, 13 ss,
uuele kaarele 2 ss ja 2 sa. Järgmisele kaarele 1 sa ja 2 ps, viimasele kaarele 2 ks.
Heegelda 1 õs ja kolmanda tiiva 1. kaarele 2 ks. Järgmisele kaarele 2 ps ja 1 sa, järgmisele kaarele 2 sa ja 2 ss,
välisele kaarele 13 ss ja 2 sa. Järgmisele kaarele 3 sa, uuele kaarele 3 ps ja järgmisele kaarele 2 ks.
Heegelda 1 ks 3. ja 4. tiiva vahel olevasse silmusesse. Siis 2 ks neljanda tiiva 1. kaarele, 3 ps järgmisele kaarele,
3 sa uuele kaarele. Välisele kaarele 8 sa, 3 ss, 7 õs, 2 ss ja 1 sa. Uuele kaarele 3 sa, järgmisele kaarele 3 ps ja
viimasele kaarele 3 ks, siis 1 sa (ette keskele) ja kinnitussilmus rea 1. silmusesse.

3.rida - 2 ks, 2 õs, jäta 1 silmus vahele, 1 ps järgmisesse silmusesse, 2 õs, * jäta 1 silmus vahele, 1 sa, 2 õs *.
Alates * kuni * 3 korda veel. Heegelda kaarele 1 sa, 2 õs, 1 sa, 2 õs, 1 ss, 4 õs, 1 ss, 2 õs, 1 sa ja 2 õs.
Heegelda siis 1 sa kaarele järgnevasse sambasse, 2 õs. Alates * kuni * 3 korda.
** 1 ss järgmisesse silmusesse, 2 õs **. Alates ** kuni ** 3 korda veel. Jäta 1 silmus vahele, 1 sa, 2 õs,
jäta 1 silmus vahele, ps, 2 õs, jäta 2 silmust vahele, 1 ks. Jäta 5 silmust vahele, 1 ks, 2 õs, jäta 2 silmust vahele,
1 ps, 2 õs. Alates * kuni * 4 korda. Alates ** kuni ** 6 korda. Siis veel alates * kuni * 3 korda.
Jäta 1 silmus vahele, 1 ps, 2 õs, jäta 2 silmust vahele, 1 ks, 1 õs (keskel taga).
Jäta 3 silmust vahele, 1 ks, 2 õs, jäta 2 silmust vahele 1 ps, 2 õs.
Alates * kuni * 3 korda. Alates ** kuni ** 6 korda. Veelkord * kuni * 4 korda.
Jäta 1 silmus vahele, 1 ps, 2 õs, jäta 2 silmust vahele, 1 ks, jäta 5 silmust vahele, 1 ks, 2 õs, jäta 2 silmust vahele,
1 ps, 2 õs, jäta 1 silmus vahele, 1 sa, 2 õs. Alates ** kuni ** 4 korda. Alates * kuni * 4 korda.
Heegelda kaarele 1 sa, 2 õs, 1 ss, 4 õs, 1ss, 2 õs, 1 sa, 2 õs, 1 sa ja 2 õs. Siis 1 sa kaarele järgnevasse sambasse.
Heegelda 2 õs, * kuni * veel 3 korda. Jäta 1 silmus vahele, 1 ps, 2 õs, jäta 1 silmus vahele, 2 ks,
1 ks keskele ees olevasse õhksilmusesse.

Tundlad. Heegelda 9 õs ja 8 ks (alates teisest silmusest nõelast alla lugedes). Nüüd 1 ps kinnituseks keskele.
Heegelda ka teine tundlasarv. Siis heegelda 8 ks (läbi liblika) keskelt alla. Siis 6 õs ja 5 ks. Alt tulla 9 ks
üles keskele tagasi. Viimane kinnitussõlm on 1. tundla esimesele silmusele.

NB! Liblika heegeldamisel on soovitav hoida lõnga lõdvalt, mitte pingutada!


allikas: "Väike lihavõtteraamat" 1992 (omapoolsete parandustega)