leili33 lehvitab
leili33 lehvitab *** vanasti kudusin, nüüd õmblen
30 Jaanuar 2008
Patendialane uurimustöö

MmeK küsis kunagi ammu-ammu foorumis ühe Novitast leitud isemoodi sooniku kohta ja asja uurima asudes, siit ja sealt materjali kokku korjates, sattusin lõpuks.... padrikusse. Näiteks Rebecca-ajakirjast leidsin minu jaoks täiesti tundmatu termini Half Fisherman’s rib ja lõpuks hakkasid mul igasugused erinevad patentkoed segi minema: mille poolest ikkagi erineb poolpatent prantsuse patendist, mis vahe on kalurisoonikul ja inglise patendil ja mis imeloom see brioche rib veel on.
Nii otsustasingi, et on aeg oma teadmistekillukesi väheke süstematiseerida, toetudes põhiliselt Tiina Meeri kudumisraamatuile ja muidugi ka netis ringi tuulates.
Ega mulle lappidega jännata eriti ei meeldi, siiski proovisin järgi, mismoodi erinevad patentkoed välja näevad ja kui palju üksteisest ikkagi erinevad. Et kummal on õigus: Tiina Meeril või wikipedial...

Kõigepealt pildid erinevate patentkudede parematest pooltest, kõik on kootud samast lõngast, sama varda ja sama silmuste arvuga ja järjekord ülalt alla:
1. täispatent
2. poolpatent
3. prantsuse patentSamad lapid teise nurga alt, lisatud ka üks katsetus nn poolkalurisoonikutega:
5e73d397594c4ce95b8969250ec5f5c7.jpg


Ja nende pahupooled:
pat_tagumised

Nüüd järgneb targutamise osa.

Patentkoed jaotuvad vastavalt kasutatavale silmusevõttele kahte suurde gruppi:
Patendisilmusega koed (nt täispatent e brioche’soonik ja poolpatent)
Süvasilmusega koed (nt prantsuse patent e kalurisoonik)

I Patendisilmusega koed

Patendisilmus on silmus, mis tõstetakse kudumata teisele vardale, kusjuures eelnevalt lisatakse selle ette lõngajooks (tõsta pahempidise võttega, st varras pista paremalt vasakule)Ingl. keeles on kasutusel termin brioche stitch, aga erinevalt eestikeelsest patendisilmusest tähistab see eelmises reas kudumata jäänud ja sellele lisatud lõngajooksu parempidist kokkukudumist, st liigutust, mis pildil järgmiste silmustega tuleks teha (brioche stitsch AKA bark – knit the stitch, that was slipped in the row before, together with its yarnover)

Patentkude e täispatent e põhipatent e brioche’soonik

Täispatendi põhiomadused:
- koepind on mõlemalt poolt ühesugune
- läbi kootakse ainult parempidi silmuseid: koekiri tekib parempidistest silmustest ja koos lõngajooksuga teisele vardale tõstetud kudumata silmustest
- väga reljeefne ja dekoratiivne, sobib sallidele, mütsidele
- kipub laiavõitu jääma, mistõttu tööproov peaks tavalisest suurem olema.

Ettevalmistav rida pahempidi (et 1.rida alustades oleks vardal parempidised silmused)
1. rida: *parempidi silm, patendisilm*
2. ja kõik järgmised read: *eelmise rea patendisilmus kududa koos-oma-lõngajooksuga parempidi (kujuneb parempidine silmustetriip), patendisilmus (sellest lisatava lõngajooksuga kudumata tõstetavast tekib sügavam vahetriip)*

Kui soovitakse, et servad oleksid sümmeetrilised, luua paaritu arv silmuseid ja servasilmused kududa parempidi.
Kampsunite puhul võiks 1.reale eelneda 1/1 soonikurida, sallide puhul ei ole see vajalik.
Enne lõpetamist kududa üks rida tavalist 1/1 soonikut ja lõpetada hästi lõdvalt.

(ühe salli Berlin scarfjuures jäi silma taoline soovitus lõpetamiseks : Bind-off Row (very loosely!): Sl1, K1, psso *P1, K2tog, pass purled stitch over decreased stitch, repeat from * to last two stitches, bind off normally)

Poolpatent-kude (patentkoe ja tavalise 1/1 sooniku kombinatsioon)

Poolpatendi esipool:
6d83345c1ac7d82124f59aff17961c8d.jpg
Poolpatendi pahupool:
0ac24a1f93bc59ccb0f0a5361b43727f.jpg

- koepinna parem ja pahem pool on erinevad
- kulub vähem lõnga kui patendile
- sobilik kampsunitele, eriti levinud meestekampsunite pinnana

Esimene rida samamoodi nagu täispatendil:
1. rida: *parempidi silm, patendisilm*
2.rida *parempidi, pahempidi* (hea meelde jätta: lõngaga koos olev silm parempidi, üksik pahempid)

Edasireal jääb muster jooksma, nii et parempidiste silmuste vööndi kohale par.pidi silm, pahempidise vööndi kohale moodustada patendisilm

II Süvasilmusega koed (nt prantsuse patent e kalurisoonik)

2a7f00bfa6fc73dbe3d00812d64095eb.jpg

Süvasilmus
kootakse rida allpool olevasse silmusesse (jooksva rea silmus lastakse koos sellega lihtsalt vardalt maha)
Prantsuse patent ehk kalurisoonik (Fishermen’s Rib)

- näib täispatendiga sarnane, kuid on palju lamedam, vähem reljeefsem ja tunduvalt laiem võrreldes sama silmuste arvuga täispatentkoega (vt esimesi pilte - nii veendusin oma silmaga, et Tiina Meeril õigus, aga wikipedia väidab nagu oleks suva kumba võtet kasutada, st patendi- ja süvasilmuse tulemus sama
- kootakse vaheldumisi parempidi silmuseid ja parempidiseid süvasilmuseid
(ka tagasiridadel samamoodi, kusjuures silmused asuvad teineteise suhtes malekorras)
NB! Prantsuse patendi puhul oleneb väga palju kuduja “käekirjast” : tugevama käega kudujatel jääb see pind liigagi lame, sest "hargnevad silmused lihtsalt ei mahu oma patentkoe asukohtadesse, need kiilutakse kinni".

Loo hästi lõdvalt paarisarv silmuseid, ettevalmistav rida (töö pahem pool) koo parempidi, et töö paremale poolele jääks eelmine rida pahempidisena
1. rida ja kõik järgmised: *parempidi, parempidi süvasilm*
Süvasilmuste kohtadele kujunevad parempidiste silmuste vertikaaltriibud.
Esimeste ridade järel ei ole vertikaalsed jooned selgelt välja näha, sellest ei maksa heituda, nii 8-10 rea järel peaks muster selginema

Pool-kalurisoonik- Half Fisherman’s rib AKA Shaker Rib

Alumine lapike on kahe erineva poolkalurisooniku katsetus


- muster 2-realine:
1. rida * 1s par.pidi, 1 süvasilm par.pidi *
2. rida parempidi (või teine variant * 1 pah.pidi, 1 par.pidi *)

Nagu piltidelt näha, et ei ole poolkalurisoonikud pooltki nii reljeefsed kui teised

Veel mõned tähtsad faktid patentkudede kohta:

- ülesloomine teha hästi lõdvalt
- need koed nõuavad palju lõnga ja on suhteliselt “lohvkad"
- iga rida kootakse praktiliselt kaks korda, sest pooled silmustest jäävad ühes reas kudumata
- koetiheduse mõõtmine on „tricky”, seega mida suurem proovilapp, seda täpsem tulemus
- kui viga juhtub sisse tulema, ära tõmba korraga terve rea silmused üles, vaid ettevaatlikult ühe silmuse kaupa ühelt vardalt teisele, sest muidu läheb väegade sassi!
-sobivad lõngad on nn „100% NON-superwash”, st sellised karedamad-karvasemad, mille kiud kokku ”vildistuvad”, sest siis on väljavenimise oht vähe väiksem

* * *
Lisaks segadusele võõrkeelsete nimetustega on paras segadus ka emakeeles ehk mõningaid nimekurioosumeid:
- mõni nimetab poolpatendiks tavalist 1/1 soonikut (isegi Kudumisentsoklüpeedias)
- mõned nimetavad patentkoeks kahekordset ehk topeltkude
- vene keeles kasutatakse patentkoe kohta terminit "inglise soonik": полуанглийская резинка, aнглийская резинка, samas kui inglise keelsetes materjalides on mõiste English rib kasutusel süvasilmustega soonikute jaoks
- mind segadusse ajanud Rebecca-ajakirja termin "pool-kalurisoonik" osutus siinses mõistes poolpatendiks ja "uurimuse" ajendiks olnud Novita-soonik üheks pool-kalurisooniku variandiks.

Veidi veel patentkoega seotud ingliskeelsetest terminitest:

Brioche stitch kasutusel Barbara Walker'i raamatutes Treasury of Knitting Patterns.
Prime Rib patentkoe tähisena Elizabeth Zimmermanni raamatus Knitting Without Tears
Patentkudede kohta on kasutusel veel termineid: Oriental rib, shawl stitch, shaker knitting.
Hollandis patentsteek sama tähendusega, mis meie mõistes patentkoed (hõlmavat nii patendi- kui süvasilmusega kudesid).
Üks parimaid selle ala tutvustajaid on patentkoe-kuninganna Nancy Marchant/ (nii mõndagi sealt ka minu postituses kasutatud)

* * *
Kogu selle jutu kokkukorjamise käigus tekkis mul endalgi isu mingit patenti proovida. Et pool-kalurisoonikud ei jätnud oma vähese reljeefsuse tõttu erilist muljet ja salli jaoks langes välja poolpatent kui erinevate pooltega koemuster, päädis asi tavalise täispatendiga. Tagantjärele targana mõtlen, et oleks ju sedapuhku võinud prantsuse patenti proovida: saanuks teada, et äkki selle puhul sall ei venigi niipalju pikkusesse kui tavaliselt soonik-sallidel kombeks on. Teisest küljest jällegi: varrast rea võrra allapoole pista on palju tüütum ja tähelepanu nõudvam kui lõngajooksuga kudumine. Et aga asja juures midagigi uudset oleks, proovisin patentkoes palmikuid: e0af66d900058bfc743db87aecc91f22.jpg925f07a477339b9345e9fe1d6bb514fc.jpg
Salli juhend Reversible Cabled Brioche Stitch Scarf
Sall on mul juba ammu valmis ja kasutusel, olen sellega üsnagi rahul, ainult laiema oleks võinud teha.

Süsteemsuse mõttes peaks siia üles tähendama ka ringselt kootavaid patendivõtteid, sest mine tea, millal tekib soov salli juurde komplektis mütsi kududa (sest nagu autoriteedid kirjutavad: patentkoes mütsil ei tohi mitte õmblust olla)
Ja siis on veel olemas võrkpatentkoed, mitmevärvilised patentkoed, oehh….

***
Märkus, mis tingitud liiga pikast ja põhjalikust postituse ettevalmistusest: täna on foorumis juba võrkpatendi lahkamine kavas, minul alles tavaline patent käsil
Eks ma siis vaatan, kas jätkan oma uurimust või kasutan teiste omi

Ja paar tundi hiljem:
võrkpatendist on pikemalt juttu
prk blogis
leili33 posted @ 17:40 - Link - kommentaarid (27)